Γναθοχειρουργός Dr. Ψωμαδέρης Κωνσταντίνος

︎Dr. Κωνσταντίνος Ψωμαδέρης MD,DDS,PhD

Γναθοχειρουργός – Στοματικός Χειρουργός

Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

doctor-any-time-logo-350x200
9.9 /10

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

PikPng4
4,6 / 5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή

Ωράριο : 10:00 – 21:00

 214 4088010

︎Dr. Ψωμαδέρης Κωνσταντίνος  MD,DDS,PhD

Γναθοχειρουργός – Στοματικός Χειρουργός

Ανύψωση Ιγμορείου

Η ανύψωση ιγμορείου είναι μια χειρουργική διαδικασία κατά την οποία ο γναθοχειρουργός ανυψώνει την μεμβράνη και τοποθετεί υλικό οστικού μοσχεύματος ώστε να επιτευχθεί αύξηση του οστού κατά μήκος και κατόπιν, να είναι εφικτή η τοποθέτηση εμφυτεύματος, στην άνω γνάθο.

Υπό ορισμένες συνθήκες, η ανύψωση ιγμορείου μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Σε άλλες περιπτώσεις, η ανύψωση ιγμορείου και η τοποθέτηση εμφυτεύματος πραγματοποιούνται σε 2 διαφορετικές επεμβάσεις (φάσεις), όταν το οστικό μόσχευμα θα έχει αφομοιωθεί.

Αρχικά, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια πανοραμικής ακτινογραφίας και ενδεχομένως αξονικής άνω γνάθου.

ιγμόρειο

Ανύψωση Ιγμορείου – Τι είναι το ιγμόρειο;

Το ιγμόρειο είναι μία κοιλότητα που φυσιολογικά είναι γεμάτη με αέρα και ο πυθμένας της καθορίζει το όριο πέρα απ’ το οποίο δεν μπορεί να τοποθετηθεί κάποιο εμφύτευμα. Βρίσκεται εκατέρωθεν της μύτης και εκτείνεται πλαγίως, φτάνοντας στα οπίσθια δόντια της άνω γνάθου.

Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση του ιγμορείου με την άνω γνάθο, ενώ υπάρχει πιθανότητα αύξησης του μεγέθους του ιγμορείου, η οποία προκύπτει από την ατροφία της φατνιακής απόφυσης. Η φατνιακή απόφυση είναι το τμήμα του οστού των γνάθων που φέρει τα δόντια.

Αυτή η περίπτωση παρατηρείται όταν τα οπίσθια δόντια της άνω γνάθου λείπουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε και το αποτέλεσμα είναι το ύψος του οστού της περιοχής να μειώνεται και το μέγεθος του ιγμορείου να αυξάνεται.

Όπως προαναφέραμε, η Ανύψωση Ιγμορείου αποτελεί μια αναπλαστική τεχνική, η οποία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της έλλειψης οστού στην πλάγια περιοχή της άνω γνάθου. Εκμεταλλευόμενοι την φυσική κοιλότητα του ιγμορείου μπορούμε να αναγεννήσουμε σημαντικές ποσότητες οστού προκειμένου να τοποθετήσουμε σταθερά δόντια με εμφυτεύματα δοντιών.

Βρουξισμός - Νάρθηκας /Μασελάκι βρυγμού

Ανύψωση Ιγμορείου – Για ποιους δεν ενδείκνυται

Η ανύψωση του ιγμορείου όπως άλλωστε και η τοποθέτηση εμφυτευμάτων είναι μία διαδικασία που δεν ενδείκνυται:

 • Παρουσία μη ελεγχόμενου σακχαρώδη διαβήτη
 • Ενεργός ιγμορίτιδα ή ιστορικό χρόνιων φλεγμονών του ιγμορείου
 • Ακτινοθεραπεία στην περιοχή της κεφαλής ή του τραχήλου
 • Πρόσφατη χημειοθεραπεία
 • Μη ελεγχόμενη περιοδοντική νόσος
 • Κάπνισμα
 • Απροθυμία συνεργασίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και συντήρηση της αποκατάστασης

Ανοιχτή Ανύψωση Ιγμορείου

Στην ανοιχτή ανύψωση ιγμορείου, η προσπέλαση πραγματοποιείται μέσα από ένα οστικό παράθυρο που ανοίγεται στο πλάι, κατά την οποία η μεμβράνη του ιγμορείου αποκαλύπτεται και αποκολλάται από τη βάση της, ώστε κάτω απ’ αυτήν να τοποθετηθεί οστικό μόσχευμα, με σκοπό να αυξηθεί η συνολική επιφάνεια του οστού και να δοθεί έτσι στο μέλλον η δυνατότητα τοποθέτησης εμφυτευμάτων.

Το μόσχευμα ενδέχεται να είναι αλλογενές, ανθρώπινο, ή συνθετικό ή ξενομόσχευμα, ζωικό (συνήθως βόειο) ή αυτομόσχευμα, μόσχευμα δηλαδή του ίδιου του ενδιαφερόμενου που έχει αφαιρεθεί από άλλη περιοχή μέσα ή έξω από το στόμα ή ακόμα και κατάλληλο μίγμα των ανωτέρω.

Πρόκειται για μία επέμβαση που απαιτεί εξειδίκευση και είναι απαραίτητο να προηγηθεί ένα διάστημα 6-9 μηνών για την επούλωση του οστού πριν την τοποθέτηση του εμφυτεύματος/εμφυτευμάτων.

Στην τεχνική αυτή, εφαρμογή έχει και η χρήση μεμβράνης Platelet Rich Fibrin-prf, που παράγεται μετά από φυγοκέντρηση του αίματος του ασθενούς.

Κλειστή Ανύψωση Ιγμορείου

Αντίθετα, η κλειστή ανύψωση ιγμορείου αποτελεί πιο εύκολη τεχνική, η οποία, τις περισσότερες φορές, είναι δυνατόν να γίνει στην ίδια συνεδρία με τη χειρουργική τοποθέτηση του εμφυτεύματος και έτσι δεν απαιτείται περίοδος αναμονής για την επούλωση του οστού, ούτε ξεχωριστή επέμβαση.

Επιλέγεται όταν η φατνιακή ακρολοφία έχει ύψος 4-5 χιλιοστά τουλάχιστον, και πραγματοποιείται μέσα από την οστεοτομία που γίνεται για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος (φρεάτιο) με τη χρήση κατάλληλων οστεοτόμων ή ειδικών φρεζών που συμπιέζουν το υπολειπόμενο φατνιακό οστό με ή χωρίς ταυτόχρονη χρήση μοσχεύματος.

Μάλιστα, η τεχνολογία των οδοντικών εμφυτευμάτων έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που προσφέρει άπειρες δυνατότητες στον κλάδο της οδοντιατρικής.  Για παράδειγμα, υπάρχουν εμφυτεύματα (Diva της Paltop Dental) που δίνουν τη δυνατότητα ελεγχόμενης, κλειστής ανύψωσης ιγμορείου και ταυτόχρονης οστικής ανάπλασης με τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος.

Η χρήση αυτόλογων αυξητικών παραγόντων στην Ανύψωση Ιγμορείου

Πλέον, η χρήση αυτόλογων αυξητικών παραγόντων χρησιμοποιείται και στην Οδοντιατρική, καθώς προάγει την ανάπλαση του οστού και την επούλωση των μαλακών και σκληρών ιστών της στοματικής κοιλότητας. 

Ενδείκνυται για:

Τα αυτόλογα αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα δημιουργούνται κατά τη φυγοκέντρηση του αίματος. Κατά τη φυγοκέντρηση διαχωρίζουμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια και λαμβάνουμε ένα διάλυμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Το τελευταίο απελευθερώνει διάφορους αυξητικούς παράγοντες, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην επούλωση και αναγέννηση των ιστών.

Πλεονεκτήματα

To υψηλής περιεκτικότητας σε αυξητικούς παράγοντες ινώδες: 

 • Προάγει την ανάπλαση
  Συμβάλλει στην αναγέννηση των ιστών
 • Επιταχύνει την επούλωση
 • Βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και την προβλεψιμότητα των μοσχευμάτων
 • Μειώνει τον πόνο και τις πιθανές λοιμώξεις
 • Αυξάνει την επιτυχία των οδοντικών μοσχευμάτων και εμφυτευμάτων

Η θεραπεία της Ανύψωσης Ιγμορείου παρέχεται από εξειδικευμένους συναδέλφους (γναθοχειρουργό, περιοδοντολόγο, παιδοδοντίατρο, ενδοδοντιστή, ορθοδοντικό κα). Ανάλογα τη περίπτωση του ασθενούς και το είδος της τεχνικής η θεραπεία πραγματοποιείται είτε χώρο μας, είτε σε νοσοκομειακό περιβάλλον όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο.