Μετάθεση κάτω φατνιακού νεύρου

 Σε περιπτώσεις ατροφίας της οπίσθιας περιοχής της κάτω γνάθου το κάτω φατνιακό νεύρο που διατρέχει την περιοχή δεν επιτρέπει την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Με την τεχνική αυτή απομακρύνεται προσωρινώς το νεύρο έτσι ώστε να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα με ασφάλεια και στη συνέχεια επανατοποθετείται στη θέση του. 

 

 

 

 

 

 

Πρόκειται για μια επέμβαση που τελείται υπο τοπική αναισθησία και χρησιμοποιείται ως εναλλακτική τεχνική σε περιπτώσεις οπου ο ασθενής δεν επιθυμεί την χρήση μοσχευμάτων.